Suy nghĩ về câu nói: Thà làm một bông sen nở khi thấy mặt trời rồi mất hết tinh nhụy còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông

suy-nghi-ve-cau-noi-tha-lam-mot-bong-sen-no-khi-thay-mat-troi-roi-mat-het-tinh-nhuy-con-hon-giu-nguyen-hinh-nu-bup-trong-suong-lanh-vinh-cuu-cua-mua-dong

Suy nghĩ về câu nói: Thà làm một bông sen nở khi thấy mặt trời rồi mất hết tinh nhụy còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu vấn đề:  Bàn về ý nghĩa và mục đích sống, … Read more

Suy nghĩ về câu ngạn ngữ: Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi

suy-nghi-ve-cau-ngan-ngu-su-hoc-nhu-thuyen-di-tren-dong-nuoc-nguoc-khong-tien-at-phai-lui

Suy nghĩ về câu ngạn ngữ: Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu vấn đề: Bàn về bản chất của việc học, ngạn ngữ Trung Hoa có câu: “Sự học như thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến … Read more