Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”

Đề bài: Em hãy Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” Bài làm “Uống nước nhớ nguồn”  là một trong những câu tục ngữ thật đặc sắc biết bao nhiêu, nó dường như cũng đã khuyên bao thế hệ người Việt Nam ta có những lời khuyên bổ ích cho … Read more

Giải thích và chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Đề bài: Em hãy giải thích và chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Bài làm Tình cảm gia đình yêu ruột thịt, tình cảm với những người thân luôn luôn là một trong những tình cảm mà mỗi con người chúng ta ai ai … Read more

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

Đề bài: Em hãy giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” Bài làm Nền tri thức nhân loại luôn luôn là một kho tàng không bao giờ vơi cạn được. Nhưng ta như thấy được con người luôn luôn rất cần nền tri thức đó để … Read more

Giải thích câu ca dao “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Đề bài: Em hãy giải thích câu ca dao “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Bài làm Giao tiếp được đánh giá chính là một trong những hoạt động không thể nào thiếu được trong xã hội của chúng ta hiện nay. Giao tiếp giúp cho chúng … Read more