Đề bài: Suy nghĩ của em về tình bạn Bài làm Tình cảm trong mỗi con người đều rất đẹp: tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa…đều là những…