Mẹ – người mà em yêu quý nhất, là người mang ơn sinh thành và cũng mang ơn dưỡng dục. Có mẹ, con như được tiếp thêm sức mạnh và…