Văn mẫu lớp 9

Bình luận câu nói “Học đi đôi với hành”

Đề bài: câu nói “

Bài làm

Trong của chúng ta ai cũng có những của mình, chính vì vậy thường cố gắng tích lũy kiến thức từ nhà trường, từ sách vở để có những kinh nghiệm quý báu. Nhưng muốn đạt được thành quả thì cần phải có những thành quả thực tiễn thể hiện việc “Học phải đi đôi với hành”

Học là gì? Chính là việc tích lũy kinh nghiệm những kiến thức cần có trong sách vở. Còn hành là gì? chính là việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn trong cuộc sống.

Trong cuộc sống nó chính là những bài học kinh nghiệm tốt đẹp cho mỗi người chúng ta luôn có một ý thức tự trách nhiệm về tập của mình sao cho có hiệu quả tốt nhất, không phải chỉ là học lý thuyết suông không có thực tế, không áp dụng được vào thực tế. Mà học thì cần phải có giá trị thực tế cần phải phát huy vai trò của những lý thuyết minh đã học vào cuộc sống để đạt được hiệu quả cao.

luôn là quá trình đồng hành đi đôi với nhau, hai quá trình này như hai mảnh ghép hình đôi bạn thân thiết.Nó sẽ giúp cho tạo nên cho con người một nền tảng tương lai vững chắc khi chúng ta có lý thuyết tốt thì việc áp dụng vào thực tế sẽ tốt hơn.

Xem thêm:  Soạn bài Tấm lòng người thầy thuốc
hoc di doi voi hanh - Bình luận câu nói "Học đi đôi với hành"
Bình luận câu nói “Học đi đôi với hành”

Trong cuộc sống học và hành luôn là một quá trình một chu kỳ hoàn thiện tạo dựng làm tiền đề cho nhau tạo ra những tiền đề tốt lành, làm cho quá trình chúng ta làm việc nó bổ sung và bồi đắp cho mỗi người chúng ta phải trải qua quá trình tu dưỡng rèn luyện tốt nhất tạo nên giá trị cuộc sống có ý nghĩa.

Trong ý nghĩa của câu nói “học đi đôi với hành” nó thể hiện ý nghĩa vô cùng to lớn cũng như tầm ảnh hưởng sâu sắc của thực tiễn tới cuộc sống của con người. Việc học hành không chỉ là lý thuyết là sách vở mà cần phải đi vào cuộc sống thực tiễn mới có thể mang lại sự thành công cho con người.

Học đi đôi với hành có ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ, có tác động rất lớn với cuộc sống của mỗi con người. Nếu chúng ta muốn làm những việc lớn thì cần học tập tốt, tích lũy nhiều kinh kiệm của kiến thức trong sách vở, áp dụng nó vào cuộc sống thực tiễn để có thể đạt được thành tựu to lớn.

Câu nói “học đi đôi với hành” chính là kim chỉ nam, là phương châm soi đường dẫn lối cho mỗi chúng ta vững vàng bước đi vào cuộc sống của mình, để cho ta nhiều bài học có những giá trị còn cung cấp nguồn tri thức to lớn, cho mỗi chúng ta, cho chúng ta những bài học hữu ích.

Xem thêm:  Thuyết minh về con trâu

Học chính là một quá trình không thể nào có điểm dừng, nó trôi chảy đi mỗi ngày nhưng không bao giờ có điểm kết. Khi con người học sẽ cho chúng ta có những bài học hữu ích, kiến thức, to lớn.
Chính sách vở là người bạn cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích cho tất cả con người, giá trị của nó để lại cho chúng ta là vô cùng to lớn.

Việc chúng ta áp dụng kiến thức trong sách vở vào thực tế cuộc sống chính là một việc quan trọng. Nếu như một nhà khoa học tạo ra nhiều công trình nghiên cứu nhưng lại không bao giờ thực hiện những công trình đó trong thực tế, thì tất cả chỉ là viển vông, không mang lại giá trị cho cuộc sống con người.

Nếu như chúng ta chỉ biết học mà không có hành thì tất cả chỉ mà đống giấy lộn, là một mớ lý thuyết suông không có gì là giá trị thực tiễn.  Câu nói “Học phải đi đôi với hành” luôn là một quá trình tồn tại song hành tạo những viên gạch vững chắc cho tương lai của một con người.

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta có rất nhiều tấm gương trong học tập vô cùng quý giá như việc chủ tịch đã học tập theo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam theo cách mạng tháng mười Nga.

Xem thêm:  Suy nghĩ của em về phong trào du học nước ngoài của học sinh hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng nó một cách khoa học, khiến cho con đường giải phóng dân tộc chống lại thực dân Pháp và Mỹ vô cùng thành công đưa dân tộc Việt Nam từ nước nô lệ thành nước hoàn toàn tự do.

Việc mỗi chúng ta học tập và rèn luyện kiến thức áp dụng những kiến thức mình học được trong thực tiễn là điều vô cùng quan trọng mạnh mẽ, sẽ giúp con người trưởng thành đạt được thành tựu trong cuộc sống.

Thảo Nguyên