Văn mẫu lớp 7

Giải thích câu tục ngữ “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”