Suy nghĩ của bạn về thành công

Suy nghĩ của bạn về thành công Bài làm Trong công việc hay trong cuộc sống, có nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, nhiều người vì tính sĩ diện hoặc sợ người khác nghĩ mình là dốt nên cứ cố giấu. Thực ra điều đó rất nguy hiểm vì kẻ giấu dốt … Read more

Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống Thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu. Những sự việc gì đã xảy ra? Hãy kể lại câu chuyện đó

Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống Thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu. Những sự việc gì đã xảy ra? Hãy kể lại câu chuyện đó Bài làm Trọng Thủy tinh dậy thì bàng hoàng nhận ra minh đang ở giữa mênh mông biển nước. Những tầng san hô … Read more