Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương. Bài làm Trần Tế Xương là một nhà thơ trào phúng thời kỳ trung đại, thơ của ông mang nhiều nét trào phúng khá đặc biệt, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Nó thường thể … Read more