Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nhà văn Nguyễn Minh Châu là một nhà văn tiêu biểu xuất sắc với phong cách viết sâu sắc có nhiều triết lý sống sâu xa của nền văn học nước nhà. Những tác phẩm … Read more

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương. Bài làm Trần Tế Xương là một nhà thơ trào phúng thời kỳ trung đại, thơ của ông mang nhiều nét trào phúng khá đặc biệt, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Nó thường thể … Read more