Cảm nghĩ về người bạn thân Bài làm Từ khi bước chân vào môi trường học đường, tôi đã được làm quen và tiếp xúc với rất nhiều bạn bè.…