Tả một cây non mới trồng BÀI LÀM 1 (Tả cây bạch đàn) Hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, học sinh các khối…