Đề bài: Suy nghĩ của em về Cho và Nhận Bài làm Nhà thơ Tố Hữu có câu “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Trong cuộc sống này,…