Hướng dẫn làm bài văn tả hoa sen lớp 4 Dẫu không chính thức nhưng có một loài hoa, trong tâm thức người Việt đã mặc định là quốc hoa…