Đề bài: Suy nghĩ của em về đức hy sinh Bài làm Thực tế cuộc sống đa dạng, phong phú mang lại cho con người những cảm xúc, suy nghĩ…