Đề bài: Em hãy tả cái ghế Bài làm 1 Tất cả mỗi đỗ vật đều mang một hình dáng khác nhau và đặc trưng khác nhau. Và cũng thật…