Tả một loài cây em yêu Bài làm 1 Từ nhỏ em đã rất yêu thiên nhiên, cây cối. Mỗi một loài cây lại mang đến những vẻ đẹp khác…