Đi suốt cả chiều dài đất nước, mỗi vùng quê, mỗi địa danh đều mang trong mình một nét đẹp riêng, gắn với đó là những câu truyện lịch sử…