Tả mẹ em đang nấu cơm Hướng dẫn “Két! Két!”. A! Má đi chợ đã về!. Em nhanh tay chạy xuống đỡ làn. Má bảo: “Hôm nay là sinh nhật…