Tả cây hoa mai dịp Tết Bài làm Tết đến xuân về trăm hoa đua nở và không thể vắng bóng được hình ảnh của cây mai vàng –…