Soạn bài Cảnh vật quê hương Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Trò chơi: Tìm nghĩa gôc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. Cách chơi: -Bạn A:…

Đề bài: Em hãy tả con đường làng thân thuộc của em Bài làm Cứ mỗi buổi sáng thì em lại bước đi trên con đường làng để đến trường.…