Soạn bài hành động nói lớp 8 Hướng dẫn I.Hành động nói là gì? 1.Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích để dọa Thạch Sanh để chàng trốn…