Đề bài: Em hãy tả cái xe đạp Bài làm 1 Trường của em cũng cách nhà em khá xa, chính vì vậy em đã được bố mẹ em đã…

Đề bài: Suy nghĩ của em về lòng yêu nước Bài làm Nhìn trong suốt chiều dài của lịch sử thì đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng…