Thuyết minh về con gà (Bài mẫu hay) Hướng dẫn Gà là giống rất đặc biệt vì các giống vật khác đều có hai loại là đực và cái; riêng…