Tả cổng trường em

vanmau img - Tả cổng trường em

Tả cổng trường em Hướng dẫn a)Mở bài -Năm em học lớp hai, lớp ba, cổng của trường em đã cũ lắm rồi vì được xây dựng từ lâu. -Năm nay em lên lớp bốn, ngày khai giảng của năm học mới đến, em vô cùng ngạc nhiên khi cổng trường đã được xây dựng … Read more