Viết đoạn văn từ 6 – 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ Thương người như thể thương thân

vanmau img - Viết đoạn văn từ 6 - 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ Thương người như thể thương thân

Viết đoạn văn từ 6 – 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ Thương người như thể thương thân Gợi ý –    Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu mang ý nghĩa sâu sắc, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu, bao lời khuyên dạy chân tình … Read more

Viết đoạn văn từ 6 – 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về âm thanh quen thuộc trong cuộc sống (tiếng còi xe, rao đêm, trống trường…).

vanmau img - Viết đoạn văn từ 6 - 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về âm thanh quen thuộc trong cuộc sống (tiếng còi xe, rao đêm, trống trường…).

Viết đoạn văn từ 6 – 8 câu, nêu cảm nghĩ của em về âm thanh quen thuộc trong cuộc sống (tiếng còi xe, rao đêm, trống trường…). Gợi ý Không biết tự bao giờ tôi lại cảm thấy yêu tiếng trống trường. Âm thanh quen thuộc ấy đã gắn bó với tôi trong năm … Read more