Hãy trình bày những cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên và tâm hồn nhà thơ ẩn trong đó qua các tác phẩm văn học mà em biết

Hãy trình bày những cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên và tâm hồn nhà thơ ẩn trong đó qua các tác phẩm văn học mà em biết Hướng dẫn Chợt đám mây dừng lại trên trời cao, chợt bông hoa nghiêng mình trong nắng sớm, chợt tiếng chim sơn ca náo nức … Read more

Bộ mặt thật của bọn quan lại phong kiến, cường hào, địa chủ và tay sai được thể hiện khá sâu sắc trong các tác phẩm sống chết mặc bay, Đồng hào có ma và Tắt đèn. Hãy chứng minh

Bộ mặt thật của bọn quan lại phong kiến, cường hào, địa chủ và tay sai được thể hiện khá sâu sắc trong các tác phẩm sống chết mặc bay, Đồng hào có ma và Tắt đèn. Hãy chứng minh Hướng dẫn Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 có … Read more

Em hãy nêu những tình huống mang tính hài hước trong màn kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Em hãy nêu những tình huống mang tính hài hước trong màn kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục Hướng dẫn Gã tư sản Giuốc-đanh học đòi quý tộc – đúng như tên của vở kịch, với thói tật: háo danh, muốn có địa vị, chức tước như giới quý tộc, như “ông nọ, bà kia”, … Read more

Giới thiệu và phân tích những nét chính về đoạn trích Đi bộ ngao du của Ru-xô.

Giới thiệu và phân tích những nét chính về đoạn trích Đi bộ ngao du của Ru-xô. Hướng dẫn Ru-xô là nhà văn, nhà triết học vĩ đại của nước Pháp trong Thế kỉ Ánh sáng. Ông là con của một người thợ đồng hồ khéo tay,Ru-xô mới được đi học, và chỉ được học … Read more

Em hãy bình luận quan niệm của Nguyễn Trãi về vấn đề nhân nghĩa trong hai câu thơ

Em hãy bình luận quan niệm của Nguyễn Trãi về vấn đề nhân nghĩa trong hai câu thơ sau: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. (Bình Ngô đại cáo) Hướng dẫn Nguyễn Trãi là nhà quân sự tài ba, nhà tư tưởng lớn của dân tộc Việt … Read more

Cảm nhận về đoạn trích Nước Đại Việt ta trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Cảm nhận về đoạn trích Nước Đại Việt ta trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Hướng dẫn Cuộc kháng chiến chống xâm lược Minh do Lê Lợi lãnh đạo giành thắng lợi. Sau khi đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, vâng mệnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết văn bản Bình Ngô đại cáo … Read more

Có ý kiến cho rằng, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là một “thiên cổ hùng văn”. Qua việc phân tích tác phẩm, hãy làm sáng tỏ nhận định trên

Có ý kiến cho rằng, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là một “thiên cổ hùng văn”. Qua việc phân tích tác phẩm, hãy làm sáng tỏ nhận định trên Hướng dẫn Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là áng văn bất hủ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đề yêu cầu … Read more