Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”

Đề bài: Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” Bài làm Tắt đèn là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Ngô Tất Tố. Nhân vân chị Dậu là một nhân vật có nhiều chuyển biến tâm trạng lớn khi chị từ người chịu đựng mọi việc, nhẫn … Read more