Kể lại một lần mắc khuyết điểm của bản thân hoặc một người bạn trong lớp làm thầy (cô) giáo buồn.

vanmau img - Kể lại một lần mắc khuyết điểm của bản thân hoặc một người bạn trong lớp làm thầy (cô) giáo buồn.

Kể lại một lần mắc khuyết điểm của bản thân hoặc một người bạn trong lớp làm thầy (cô) giáo buồn. Hướng dẫn Tiết sinh hoạt hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm cho lớp chúng em thảo luận về một vấn đề trong học tập: Thế nào là giúp đỡ’bạn trong học tập? Em đã … Read more

Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu

vanmau img - Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu

Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu Hướng dẫn Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu … Read more

Giới thiệu về một di tích lịch sử gắn liền với quá khứ hào hùng của dân tộc.

vanmau img - Giới thiệu về một di tích lịch sử gắn liền với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Giới thiệu về một di tích lịch sử gắn liền với quá khứ hào hùng của dân tộc. Hướng dẫn Nằm ở xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), trên đồi Khau Tý có “Phủ Chủ tịch” đầu tiên ở Việt Nam. Đồi Khau Tý ngát xanh lại thêm trữ tình bởi dòng suối … Read more